Aktualności

Ogłoszono nabór kandydatów do programu rezydencji literackich skierowanego do profesjonalistów zawodowo związanych z rynkiem wydawniczym i literaturą.

Program realizowany jest w ramach projektu Lit-Quest Europe, który jest wspólną inicjatywą Wydawnictwa Goga (Slo), Sandorf (Cro) i Helsińskiej Agencji Literackiej (Fi).

Program rezydencyjny na rok 2024 jest skierowany do wydawców, agentów literackich oraz wszystkich innych twórców i osób zaangażowane w promocję literatury ze wszystkich kwalifikujących się, w ramach projektu, krajów.

Każda rezydencja będzie trwać 5 dni, a ich terminy rozplanowano między 1 czerwca a 30 listopada 2024 roku.

Wszystkie dokumenty aplikacyjne należy wypełnić w języku angielskim. Termin składania wniosków upływa 15 lutego 2024 roku. Kandydaci zostaną powiadomieni o decyzji pocztą elektroniczną do czwartku 22 lutego 2024 r.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z organizatorem pod adresem e-mail: lit-quest@goga.si.

Lista krajów klasyfikujących się do programu oraz więcej informacji o programie TUTAJ