Aktualności

Tierra y Luna, „zaginiony” zbiór wierszy Federico Garcíi Lorki napisanych w Nowym Jorku, odnaleziony w 2020 roku przez badacza Hilario Jiméneza i opublikowany przez wydawnictwo Ediciones del 4 de agosto przy udziale Fundacji San Millán de la Cogolla i współpracy Fundacji Garcíi Lorki.

Rok później zbiór trafił do Instytutu Cervantesa w Warszawie, a 30 września, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Tłumacza, posłuży jako narzędzie do przybliżenia tajników pracy tłumaczy. W tym celu Instytut zaprosił do współpracy dwóch tłumaczy twórczości Lorki w Polsce – Marcina Kurka i Carlosa Marrodána Casasa, członka honorowego Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Zostali postawieni przed wyzwaniem: uzgodnić polską wersję niepublikowanego dotychczas w języku polskim wiersza Tierra y Luna, od którego pochodzi nazwa odnalezionego zbioru wierszy.

Każdy z nich z osobna przygotuje swoją wstępną wersję, a następnie obaj tłumacze będą próbowali dojść do porozumienia, motywując swoje wybory i wątpliwości, a publiczność będzie mogła aktywnie uczestniczyć w tym procesie. Zanim to jednak nastąpi, na scenie pojawi się ważna postać redaktora – będzie nim znany pisarz i redaktor Jan Gondowicz, także członek honorowy STL – który przedstawi ewentualne rozbieżności i swoje propozycje.

Wejściówki można zarezerwować tutaj.