Aktualności

Dwudziestego trzeciego listopada 2022 r. w gmachu Collegium Maius na Uniwersytecie Adama Mickiewicza odbyły się warsztaty przekładowe dla poznańskiej młodzieży licealnej. Zajęcia były częścią cyklu spotkań z tłumaczami literatury „Wierni, piękni, niewidzialni” sfinansowanego ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Temat warsztatów „Niespodzianki i pułapki w tłumaczeniu literatury dla młodzieży” korespondował z zadaniami przygotowanymi przez prowadzącą Agnieszkę Kalus. Przykłady zostały zaczerpnięte z literatury młodzieżowej i skupiały się na grach słownych, neologizmach, odniesieniach kulturowych. Młodzież w ciągu 60 minut wymyślała nowe słowa, ciekawe porównania, a nawet rymowała! Komentarze uczestników nie pozostawiały wątpliwości, że taka forma kreatywnych warsztatów przypadła licealistom do gustu i pokazała, z czym w swojej pracy musi mierzyć się tłumacz.

Z kolei warsztaty dotyczące aspektu kulturowego w pracy tłumacza ich autorka, Joanna Radosz, podsumowała następująco: „uważam warsztaty za udane, ponieważ wszyscy wyszliśmy z nich wzbogaceni. Uczestnicy – wiedzą na temat tego, jak ważne jest, żeby wiedzieć nie tylko, jak się tłumaczy, ale też co się tłumaczy. Ja – przekonaniem, że mądra młodzież nam rośnie, zaznajomiona z kontekstami kulturowymi i skrzydlatymi słowami, świadoma pułapek, jakie czyhają na tłumacza, oraz roli czynnika kulturowego już w samej nauce języka. Wykonaliśmy kilka ćwiczeń, które pozwoliły zaktywizować grupę, a także porozmawialiśmy o strategiach stosowanych w przekładach literatury, przede wszystkim domestykacji i egzotyzacji. Przykładem posłużył tekst znany i lubiany: ‘Ania z Zielonego Wzgórza’ lub ‘Anne z Zielonych Szczytów’ – w nowym przekładzie”.

Cykl zajęć dla młodzieży zamykało spotkanie zatytułowane „Języki (post)kolonialnej Kanady. Warsztaty z tłumaczenia komiksów” prowadzone przez Agnieszkę Matkowską 30 listopada. Tym razem uczestnicy próbowali odpowiedzieć na pytanie, jak język odzwierciedla postkolonialną rzeczywistość Kanady, analizując wybrane fragmenty komiksu „Hołd dla ziemi” Joego Sacco (przekład Agnieszka Matkowska, Wydawnictwo Timof Comics 2022) i jaki jest status języka angielskiego i języków Pierwszych Narodów. Uczniowie i uczennice analizowali różne warianty słownictwa związanego z tożsamością etniczną ludności Dene i omawiali użycie tego słownictwa w różnych kontekstach, z uwzględnieniem różnych okresów historii i posługiwanie się nim przez przedstawicieli różnych grup.  Próbowali odpowiedzieć na pytanie, kiedy dane słownictwo jest dozwolone, a kiedy nie i kto może się nim posługiwać, wreszcie jak przełożyć poszczególne terminy i pojęcia na język polski.

Spotkania z młodzieżą cieszyły się tak dużym zainteresowaniem, że Oddział Zachodni STL planuje w przyszłym roku uruchomić kolejną odsłonę tego typu zajęć. Warsztaty tłumaczeniowe dla młodzieży zrealizowane ze środków budżetowych Miasta Poznania, #poznanwspiera.

Więcej o projekcie TUTAJ