Aktualności

W dniach 15-16 kwietnia 2023 roku odbyła się kolejna edycja warsztatów dla studentów Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, zorganizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury. Inicjatorem i koordynatorem tego projektu ze strony UWr jest od wielu lat Piotr Czajka, starszy wykładowca w IFA, a współorganizorkami wydarzenia z ramienia STL były Katarzyna ByłówAgnieszka Cioch.

Paweł Szadkowski i Joanna Krystyna Radosz podczas warsztatów. Fot. Agnieszka Cioch

Prelegentami warsztatów, które odbyły się w sobotę 15 kwietnia w Instytucie Filologii Angielskiej UWr, byli Andrzej Wojtasik, Jacek Kaduczak, Paweł Szadkowski oraz Joanna Krystyna Radosz. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się ze specyfiką tłumaczenia tekstów historycznych i dramatu, spróbować swoich sił w przekładzie wybranych fragmentów z użyciem slangu i wulgaryzmów oraz dowiedzieć się o roli kultury w tłumaczeniach literackich.

Analiza tekstu pod kierunkiem Jacka Kaduczaka. Fot. Agnieszka Cioch

Warsztaty w niedzielę 16 kwietnia były realizowane online. Poprowadzili je Dorota Konowrocka-Sawa, Jerzy Wołk-ŁaniewskiMałgorzata Słabicka-Turpeinen. Pod ich kierunkiem uczestnicy poznawali metody autoredakcji przekładu i radzenia sobie z wtrętami z języków trzecich, a wybrane studia przypadku stały się podstawą dyskusji na temat kwestii etycznych i najlepszych praktyk związanych z przekładem literackim i procesem wydawniczym.