Aktualności

Dziś we Wrocławiu dobiegła końca kolejna edycja warsztatów przekładu literackiego dla studentów filologii angielskiej UWr realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury. W sobotę, 18 maja wydarzenie to obywało się stacjonarnie w Instytucie Filologii Angielskiej, natomiast w niedzielę, 19 maja – trzy moduły online.

Na stacjonarnych warsztatach uczestnicy i uczestniczki pracowali pod kierunkiem Kai Makowskiej (Ok, boomer – język młodzieżowy w przekładzie), Anny Mach (Dumb Ways to Die czyli o wierności w przekładzie na przykładzie tekstów utworów muzycznych), Sebastiana Musielaka (Poza słowami: przekształcenia geometryczne w przekładzie prozy Rebekki Makkai) oraz Elżbiety Janoty i Pauliny Rzymanek (w tandemie: Język inkluzywny w przekładzie literackim).

Natomiast niedzielne zajęcia online poprowadzili: Michał Filipczuk (Beckettowska strategia “ukrytej literalizacji znaczeń”, czyli “Końcówka” w odczytaniu Stanleya Cavella), Hubert Brychczyński (Nowe formy literackie: Tłumaczenie komiksów, content writing i copywriting) i Małgorzata Słabicka-Turpeinen (Język to nie wszystko. O najlepszych praktykach w pracy tłumacza literackiego).

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z tego wydarzenia.

Ze strony UWr opiekę merytoryczną nad warsztatami sprawował starszy wykładowca IFA prof. Piotr Czajka, a z ramienia STL koordynatorkami były Katarzyna Byłów Agnieszka Cioch.

Zdjęcia: Katarzyna Byłów i Agnieszka Cioch