Aktualności

W dniach 7-8 marca 2024 roku  w Poznaniu odbyła się druga odsłona warsztatów przekładowych „Zusammen do celu”. Grono tłumaczek i tłumaczy literatury niemieckojęzycznej zrzeszonych w STL spotkało się ponownie, aby kontynuować prace nad fragmentami wybranych przez siebie książek.

Dzięki uprzejmości Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, a w szczególności dzięki staraniom prof. Ewy Rajewskiej , przewodniczącej Oddziału Zachodniego STL, dwudniowe spotkanie mogło odbyć się w wydziałowej bibliotece na tyłach historycznego budynku Collegium Maius. Pierwszy dzień warsztatów upłynął pod znakiem intensywnej pracy nad dalszymi fragmentami książek omawianych w Krakowie, jak również – zapoznania się z tekstami nowych uczestniczek: Doroty Stroińskiej i Zofii Sucharskiej. Wieczorem podczas kolacji w towarzystwie Katarzyny Kończal z Wydawnictwa Poznańskiego grupa miała okazję porozmawiać o nowościach wydawniczych i pomysłach na rozszerzenie obecności literatury niemieckojęzycznej w Polsce.

Drugi dzień warsztatów był równie intensywny. Po kilku godzinach pracy nad przekładami i omówieniem planów na przyszłość, uczestniczki i uczestnicy wydarzenia spotkali się ze studentami specjalności przekładowej Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, aby porozmawiać z nimi o swojej pracy. Późniejszym popołudniem, dzięki wsparciu Instytutu Goethego, gościnią warsztatów była Justyna Żebrowska, redaktorka i korektorka z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży wydawniczej. Podczas wykładu na temat dobrych praktyk w zakresie współpracy tłumaczy z redakcją prelegentka udzieliła grupie wielu cennych wskazówek, a także dokonała analizy próbnych fragmentów tekstów przesłanych jej wcześniej przez uczestników spotkania.

W poznańskiej edycji wydarzenia udział wzięli: Małgorzata Gralińska, Kamil IdzikowskiKatarzyna Łakomik , Ewa Mikulska-Frindo, Mark Ordon, Małgorzata Słabicka-Turpeinen, Dorota Stroińska, Zofia Sucharska oraz Agata Teperek, a przedmiotem ich pracy były teksty następujących autorów: Dinçer Güçyeter, Urlike Sterblich, Julia Schoch, Natascha Wodin, Tomer Dotan-Dreyfus, Terézia Mora, Bettina Wilpert, Adelheid Duvanel i Dana von Suffrin. Uczestnicy i uczestniczki warsztatów ocenili warsztaty jako bardzo udane i już planują kolejne spotkanie w kontekście majowych targów książki w Warszawie. Poznańskie wydarzenie było częścią cyklu regularnych spotkań tłumaczy języka niemieckiego realizowanego pod hasłem „Zusammen do celu”, któremu przyświeca idea współpracy i wzajemnego doskonalenia umiejętności.

Cykl warsztatów „Zusammen do celu” realizowany jest przez Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury we współpracy z Instytutem Goethego.

Zdjęcia: Małgorzata Słabicka-Turpeinen, Katarzyna Łakomik, Aneta Karaban
Tekst: Mark Ordon
Link do zapowiedzi wydarzenia: TUTAJ.