Działalność

Temat lekcji: tłumacz!

W ramach cyklu „Temat lekcji: tłumacz!” Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury organizuje od 2012 roku lekcje na temat przekładu literackiego skierowane do licealistów, w szczególności tych z humanistycznie sprofilowanych szkół oraz klas realizujących program wielojęzyczny. Lekcje przeprowadzają tłumacze literatury obcej, doświadczeni praktycy i dydaktycy.

Lekcje odbywały się w Gdańsku w ramach pierwszej edycji festiwalu „Odnalezione w tłumaczeniu” w 2012 roku, a także w Warszawie we współpracy z Muzeum Literatury oraz w Krakowie. Od 2011 roku w warszawskich liceach lekcje z tłumaczami odbywają się w ramach Międzynarodowego Dnia Tłumacza, którego organizatorem jest EUNIC Warszawa.

Pragniemy poprzez te spotkania zapoznać młodego czytelnika z pracą tłumacza, zwrócić uwagę na istotę przekładu w kontekście „produktu”, jakim jest książka i zaprosić do dyskusji. To także okazja, by uczniowie spróbowali własnych sił w sztuce przekładu. Każda lekcja składa się z krótkiego wprowadzenia do problematyki przekładu, ćwiczenia w grupie polegającego na wspólnym przetłumaczeniu fragmentu, omówienia przekładów oraz rozmowy prowadzącego z młodzieżą.

Migawki ze spotkania na temat nowego przekładu „Jądra ciemności” znajdują się w filmie Wytłumaczenia.

W sprawie organizacji lekcji prosimy o kontakt zarządem, zarzad@stl.org.pl