Działalność

Sprawozdanie finansowe za rok 2014/2015

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
1.10.2014 – 5.10.2015

Łączna suma środków zewnętrznych pozyskanych w okresie rozliczeniowym – darowizn i dotacji celowych: 46 628,67 PLN
w tym
– na warsztaty dla tłumaczy z języka szwedzkiego: 38 800,00 PLN
– na promocję dramatów Artura Schnitzlera: 2000,00 PLN
– na spotkania na Poddaszu Kultury Liberalnej: 2000,00 PLN
– na projekt „Wiersze w metrze”: 3 328,67 PLN
– dotacja z Wydawnictwa Czarne: 500,00 PLN
Darowizny i dotacje celowe zostały wykorzystane w całości zgodnie z zawartymi umowami.

Łączna suma wpłaconych składek w roku 2015 do 30 września: 17 290,00 PLN

Łączna suma wydatków w tym czasie poza realizacją umów (koszty własne, pokryte ze składek członkowskich): 8 294,96 PLN
w tym:
– Koszty materiałów reklamowych o długiej trwałości: 832,82 PLN
– Koszty biurowe (papier, toner, pieczątki, znaczki): 273,60 PLN
– Koszty stałe (opłata za hosting i domenę dla strony internetowej): 338,25 PLN
– Udział finansowy STL we wspólnych przedsięwzięciach z innymi podmiotami: 364,94 PLN
– Okazjonalne wydatki (zwroty kosztów podróży, poczęstunki itp., w tym koszt wykonania nowej     strony     internetowej) zgodne z celami statutowymi: 4 164,18 PLN
– Konsultacje prawne dla celów statutowych, zgodnie z uchwałami zarządu STL: 1 476,00 PLN
– Roczna składka członkowska STL w CEATL (w tym roku zredukowana do 50%): 845,17 PLN

Środki w dyspozycji Stowarzyszenia (stan na 30 września 2015 r.): 19 867,14 PLN
– po rozliczeniu umów z partnerami obejmują wyłącznie wpływy ze składek członkowskich.