Działalność

Sprawozdanie Zarządu STL za rok 2016/2017

Sprawozdanie Zarządu STL za rok 2016/2017

W okresie od 10 października 2016 do 7 października 2017 r. Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury przeprowadziło następujące działania:

I. Promowanie dobrych praktyk wydawniczych

1. Kapituła w składzie: Justyna Czechowska, Rafał Lisowski, Sławomir Paszkiet, Maciej Świerkocki oraz Łukasz Witczak przyznała nagrodę Lew Hieronima Wydawnictwu Książkowe Klimaty. Tegoroczny laureat został ogłoszony podczas Warszawskiego Weekendu Księgarń Kameralnych 23 kwietnia br., a nagrodę wręczyliśmy podczas 8. Warszawskich Targów Książki 18 maja.

II. Patronaty, wydarzenia kulturalne i współpraca

1. STL objął patronatem konkurs translatorski zatytułowany „Zostań tłumaczem literatury” przeznaczony dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs zorganizowało wydawnictwo Polarny Lis we współpracy z Instytutem Francuskim, jednym z jurorów był Jakub Jedliński. I miejsce zdobyła Julita Bartosiak z Liceum Ogólnokształcącego oo. Bernardynów w Łodzi, II Julia Kaim z I Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, zaś III miejsce Beata Szewczyk z II Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.

2. STL objął patronatem międzynarodową konferencję translatorską „Points of View in Translation and Interpreting”, organizowaną przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Katedrę do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Uniwersytetu Jagiellońskiego.

3. STL objął patronatem konkurs na recenzję przekładu książki nominowanej do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki zatytułowany Tłumacze świata, zorganizowany przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapu-ściń-skiego – fundację działającą przy Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.

4. STL współorganizował Gdańskie Spotkania Tłumaczy Literatury zatytułowane „Małe języki – wielka literatura”, które odbyły się w dniach 6–8 kwietnia 2017 r. Justyna Czechowska jest współautorką programu Spotkań.

5. Zarząd STL zgłosił Ryszarda Turczyna, członka honorowego STL, tłumacza z języka niemieckiego i niderlandzkiego, do nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego.

6. STL objęło patronatem 8. Warszawskie Targi Książki, podczas których wręczono nagrodę Lew Hieronima. Lekcje dla dzieci poprowadził nasz członek Marcin Wróbel.

7. STL objął patronatem VIII edycję nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki. W ramach 8. Warszawskich Targów Książki odbyło się spotkanie pod naszym patronatem Ocalone w tłumaczeniu. Z tłumaczami książek nominowanych do nagrody: Barbarą Kopeć-Umiastowską (tłumaczką książki „Delhi. Stolica ze złota i snu” Rany Dasgupty), Martą Szafrańską-Brandt (tłumaczką „Głodu” Martína Caparrósa), Joanną Malawską (tłumaczką „Legendy żeglujących gór”) i Januszem Ochabem (tłumaczem książki „Wojna umarła, niech żyje wojna. Bośniackie rozrachunki” Eda Vulliamy’ego) rozmawiał juror Mariusz Kalinowski.

8. Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury jako główny organizator przygotowało we współpracy z EUNIC Warszawa i Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce Międzynarodowy Dzień Tłumacza 2017. 2 października w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie odbyła się rozmowa „Kocham to miejsce!” z udziałem Emilii Bielickiej, Andrzeja Jagodzińskiego, Joanny Kornaś-Warwas, Jerzego Kocha i Hanny Igalson-Tygielskiej, prowadził Adam Lipszyc. Pokazano także wystawę „Zobaczyć tłumacza”, która następnie trafiła do BUW-u, gdzie pokazywana będzie do 26 października br. W ciągu dnia w warszawskich liceach odbyło się trzynaście lekcji prowadzonych przez tłumaczy literackich, w tym przez członków STL. Koordynatorką wydarzenia ze strony STL była Justyna Czechowska.

9. W roku sprawozdawczym Justyna Czechowska wspólnie z fundacją Kultura Liberalna przygotowała i poprowadziła serię paneli w ramach spotkań „Poddasze kultury. Piątek: literatura”.

10. STL objęło patronatem Śląskie Targi Książki, które odbędą się 10–12 listopada 2017 r. W ramach targów członkowie STL przeprowadzą lekcje dla katowickich licealistów.

11. STL zostało zaproszone przez PIK do grupy roboczej Kongresu Książki, planowanego na wrzesień 2018 roku. Członkini zarządu Justyna Czechowska wzięła udział w pierwszym spotkaniu organizatorów.

12. Justyna Czechowska została zaproszona przez Jacka Dehnela do współpracy w roli doradczej przy tworzeniu Stowarzyszenia Unia Literacka.

13. Justyna Czechowska i Jacek Dehnel rozpoczęli rozmowy z Muzeum w Nieborowie i Arkadii oraz miastem Radomiem i Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli na temat założenia międzynarodowych rezydencji twórczych.

14. STL objęło patronatem spotkania młodych tłumaczy w Krakowie organizowane przez Koło Naukowe Przekładoznawców przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

III. Widoczność tłumaczy, działania wizerunkowe

1. Rafał Lisowski i Jakub Jedliński kontynuowali wywiady z tłumaczami miesiąca. W roku sprawozdawczym na stronie STL-u ukazały się wywiady z Anną Studniarek, Natalią Mętrak-Rudą, Krzysztofem Filipem Rudolfem, Marią Schneider, Pawłem Łapińskim, Magdaleną Zielińską, Barbarą Niedźwiecką, Kingą Piotrowiak-Junkiert, Piotrem Grzegorzewskim, Katarzyną Sosnowską.

2. W ramach 8. Warszawskich Targów Książki STL uruchomiło stoisko, na którym czytelnicy mieli okazję porozmawiać z tłumaczami. Na stoisku można było dostać gadżety STL-u i obejrzeć publikacje pod naszym patronatem. Z okazji targów przygotowaliśmy ulotkę na temat STL, zakładki oraz przypinki; koordynacją produkcji zajęła się Dominika Cieśla-Szymańska. Stoiskiem opiekowały się Hanna Jankowska, Hanna Pustuła-Lewicka i Agata Teperek.

3. Zarząd STL utworzył profil stowarzyszenia na Wikipedii.

4. Z inicjatywy Anny Butrym powstał cykl krótkich filmów zachęcających do wstąpienia do stowarzyszenia, pod hasłem „Dlaczego jestem w STL”. W filmach wzięli udział: Anna Butrym, Dominika Cieśla-Szymańska, Jakub Jedliński, Rafał Lisowski, Dorota Konowrocka-Sawa, Agata Kornacka, Hanna Pustuła-Lewicka, Krzysztof Zabłocki.

IV. Edukacja i integracja

1. W dniach 26–27 listopada 2016 r. Dominika Cieśla-Szymańska zorganizowała warsztaty z negocjacji dla humanistów pod tytułem „Asertywna komunikacja w życiu tłumacza-freelancera, czyli o tym, że humanista też może negocjować”, które poprowadził Przemysław Turkowski. W szkoleniu wzięło udział 14 osób.

2. STL kontynuowało cykl spotkań towarzysko-integracyjnych pod hasłem Śniadanie tłumaczy dla członków i sympatyków Stowarzyszenia.

3. Od października 2017 do maja 2018 roku STL we współpracy z Ambasadą Szwecji STL po raz czwarty organizuje warsztaty przekładu literackiego z języka szwedzkiego prowadzone przez Zbigniewa Kruszyńskiego. Justyna Czechowska koordynująca program, wygłosiła pogadankę na temat STL i umowy modelowej.

4. Jakub Jedliński, Emilia Skowrońska, Katarzyna Okrasko, Rafał Lisowski oraz Łukasz Witczak zajmowali się opieką nad Forum Tłumaczy Literatury na Facebooku.

5. Rafał Lisowski i Dominika Cieśla-Szymańska uzupełniali dostępną na stronie STL Bazę wiedzy między innymi o informacje na temat wprowadzonych od 2016 roku wynagrodzeń od wypożyczeń bibliotecznych.

6. Rafał Lisowski uruchomił forum dla członków stowarzyszenia na stronie STL.

7. Dorota Konowrocka-Sawa przygotowała „Poradnik lokalnego działacza”, dostępny w strefie dla członków na stronie STL.

8. STL było współorganizatorem warsztatów translatorskich, które odbyły się w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 27-28.05.2017. Warsztaty poprowadzili Dominika Cieśla-Szymańska, Łukasz Witczak (koordynator całości), Krzysztof Majer i Jarosław Rybski.

V. Sytuacja prawna i legislacja

1. Zarząd STL uruchomił dla członków stowarzyszenia fundusz dofinansowywania konsultacji prawnych. W ramach funduszu można uzyskać zwrot kosztów pierwszej konsultacji u prawnika związanej z umową na przekład. Zasady przyznawania dofinansowania opublikowano w strefie dla członków, dostępnej po zalogowaniu się na stronie STL.

2. W roku 2017 Agata Teperek kontynuowała interwencje związane z naruszeniem osobistych praw autorskich tłumaczy.

3. Rafał Lisowski, Łukasz Witczak i Dominika Cieśla-Szymańska zajmowali się udzielaniem porad prawnych.

4. Rafał Lisowski przygotował w październiku 2016 roku list do ministerstwa kultury w sprawie zmiany zapisu o kosztach uzyskania przychodu.

VI. Komunikacja

1. Jakub Jedliński i Rafał Lisowski opiekowali się profilem STL na Facebooku oraz stroną STL.

2. Hanna Jankowska zajmowała się przygotowywaniem newslettera rozsyłanego do członków i sympatyków STL.

VII. Współpraca międzynarodowa

1. Justyna Czechowska i Rafał Lisowski wzięli udział w dorocznym zebraniu CEATL w Utrechcie w maju 2017 roku.

2. Justyna Czechowska wzięła udział dorocznym zebraniu Baltic Writer’s Council w Visby w kwietniu 2017 roku.

3. We wrześniu 2017 roku członkini zarządu Justyna Czechowska wzięła udział w Forum Wydawców we Lwowie. Odbyła m.in. spotkanie z ukraińską prawniczką Bohdaną Neborak, która zamierza założyć Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury w Ukrainie.

Sporządził
Dr Maciej Ganczar
Prezes Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury