Działalność

Sprawozdanie Zarządu STL za rok 2011/2012

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury
za okres od 3 czerwca 2011 do 5 października 2012

W okresie od 3 czerwca 2011 do 5 października 2012 Zarząd STL zainicjował i przeprowadził następujące zadania:

1. W lipcu 2011 roku uruchomiono nową stronę internetową, zmieniając dostawcę hostingu na firmę MegiTeam z siedzibą w Krakowie. Dostawca domeny pozostał ten sam, jest to firma Home.pl z siedzibą w Szczecinie.

2. Równocześnie uruchomiono profil na Facebooku, którego administracją zajmują się Dominika Cieśla-Szymańska i Justyna Czechowska.

3. W dniach 2-3 grudnia odbyła się zorganizowana przez STL we współpracy z Uczelnią Vistula w Warszawie konferencja naukowa ROLA TŁUMACZA I PRZEKŁADU W EPOCE WIELOKULTUROWOŚCI I GLOBALIZACJI. W ramach konferencji członek Zarządu Krzystof Zabłocki poprowadził panel dyskusyjny “Między teorią a praktyką: co czyni tłumacza literatury?” z udziałem tłumaczy literatury pięknej: Aleksandry Ambros, Krystyny Rodowskiej, Anny Wasilewskiej oraz Jana Gondowicza. Pokłosiem konferencji jest tom pokonferencyjny wydany pod redakcją Macieja Ganczara oraz Piotra Wilczka w serii Studia o Przekładzie pod redakcją Piotra Fasta również pod patronatem STL. Publikacja w druku.

4. Stowarzyszenie objęło patronatem szereg publikacji, w tym “ANGIELSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE. Szkice o przekładzie artystycznym” Piotra Wilczka, powieść “Mój brat i jego brat” Håkana Lindquista w przekładzie Justyny Czechowskiej czy “Dobry Boże, spraw, żebym oślepł” Wilhelma Genazino w przekładzie Macieja Ganczara.

5. Razem z Muzeum Literatury uruchomiono comiesięczny cykl spotkań “Temat lekcji: Tłumacz”. Celem spotkań jest zapoznanie uczniów liceów z wielką literaturą światową i jej tłumaczami. Dotychczasowymi gośćmi lekcji byli Adam Pomorski, Dorota Dobrew, Marcin Kurek, Justyna Czechowska, Magda Heydel, Julia Fiedorczuk, Andrzej Sosnowski oraz Adam Zdrodowski.

6. Sławomir Paszkiet, członek założyciel, w roku 2011 opracował Raport o sytuacji tłumaczy literackich w Polsce, który jest dostępny m.in. na stronie Stowarzyszenia.

7. W maju 2012 Członek Zarządu Krzysztof Zabłocki wziął udział w konferencji CEATL, w celu ustalenia wstępnych warunków przystąpienia do niego STL. Planujemy przystąpić do CEATL w roku 2013.

8. W dniach 10-13 maja 2012 STL było honorowym patronem III Warszawskich Targów Książki, w ramach których Justyna Czechowska poprowadziła spotkanie pt. “Jak powstaje książka w przekładzie?”. Gośćmi spotkania byli Jacek Dehnel, Anna Korzeniowska-Bihun, Małgorzata Szczurek oraz Konrad Kęder.

9. Również w ramach III Warszawskich Targów Książki Justyna Czechowska poprowadziła spotkanie z tłumaczami reportaży literackich, które weszły do finału Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego. W spotkaniu pod patronatem STL udział wzięli Marta Bręgiel-Benedyk, Dorota Kozińska, Agnieszka Nowakowska, Anna Sak oraz Agnieszka Pokojska.

10. STL był też współorganizatorem Międzynarodowego Dnia Tłumacza w Krakowie i Warszawie. W dyskusji o tym, czy można nauczyć się sztuki przekładu, udział wzięli Jerzy Jarniewicz, Paulina Rosińska, Sławomir Paszkiet oraz Anna Wasilewska. W ramach MDT odbył się pokaz serii filmowych portretów tłumaczy autorstwa Sławka Paszkieta.

11. W roku 2011 zainicjowaliśmy akcję wysyłania wydawcom pouczeń o umieszczaniu na swoich stronach i w materiałach informacji o tłumaczach. Dotychczasowe działania spotkały się ze zrozumieniem i obietnicą uzupełnienia brakujących informacji.

12. W roku 2012 zainicjowaliśmy akcję “tłumacze na okładki”, rodzaj promocji wydawców, którzy na swoich okładkach umieszczają nazwiska tłumaczy.

13. 9 sierpnia 2012 roku Zarząd STL rekomendował Piotra Wilczka, Piotra Fasta, Jakuba Z. Lichańskiego, Małgorzatę Grzegorzewską, Justynę Czechowską, Annę Gemrę, Bogdana Trochę, Elżbietę Baniewicz oraz Michała Sobelmana do Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

14. W październiku 2012 roku uruchamiamy we współpracy z Uczelnią Vistula studia podyplomowe z przekładu literackiego.

Do najważniejszych planów na najbliższą przyszłość zaliczyć należy:

a. organizacja konferencji naukowej poświęconej przekładowi literackiemu (wiosna 2013)
b. zacieśnienie współpracy z CEATL (osoba odpowiedzialna: Krzysztof Zabłocki),
c. dalsza współpraca z Muzeum Literatury,
d. praca nad umową modelową,
e. szkolenia z zakresu prawa autorskiego (przeprowadzono już wstępne rozmowy z Joanną Hetman-Krajewską z kancelarii Patrimonium, pierwsze szkolenie planowane jest na listopad),
f. ogłoszenie i przeprowadzenie we współpracy z Fundacją Kościuszkowską konkursu na najlepszy przekład literacki z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski.

Sporządził:
dr Maciej Ganczar
Prezes Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury