Działalność

Sprawozdanie Zarządu STL za rok 2012/2013

Dziękujemy wszystkim członkom STL, którzy wzięli udział w walnym zebraniu 27 września 2013. Oprócz omówienia sprawozdania za ubiegły rok, które prezentujemy poniżej, rozmawialiśmy między innymi na temat dalszej współpracy z CEATL, możliwości zorganizowania konkursu na przekład, pracy nad umową modelową oraz problemie widoczności tłumaczy między innymi w Wikipedii, a także w materiałach informacyjnych i krytycznych na temat naszych przekładów.

Wszystkich chętnych do pomocy przy naszych bieżących projektach – jak kontynuacja spotkań tłumaczy w Warszawie – zapraszamy do współpracy.

Warszawa, 27.09.2013

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury za okres od 5 października 2012 do 27 października 2013

W okresie od 5 października 2012 do 27 października 2013 Zarząd STL zainicjował i przeprowadził następujące zadania:
1. Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury było współorganizatorem Międzynarodowego Dnia Tłumacza w roku 2012. Imprezy towarzyszące miały miejsce w Krakowie (1.10) i Warszawie (2.10), gdzie w liceach odbyły się lekcje prowadzone przez doświadczonych tłumaczy, w Warszawie 11 lekcji, w Krakowie 7. Wieczorem w obu miastach odbyły się spotkania panelowe oraz premiera filmów Sławomira Paszkieta poświęconych wybitnym tłumaczom. Głównym organizatorem Międzynarodowego Dnia Tłumacza był EUNIC oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej. Również w roku 2013 Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury jest partnerem Międzynarodowego Dnia Tłumacza, którego obchody planowane są na 30 września w Warszawie, Krakowie i Gdańsku.
2. 23 lutego 2013 odbyło się szkolenie z prawa autorskiego i analizy umów wydawniczych, prowadzone przez mec. Joannę Hetman-Krajewską z kancelarii Patrimonium. W szkoleniu wzięło udział 10 osób.
3. W dniach 19-20 kwietnia 2013 roku odbyła się zorganizowana przez Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury we współpracy z Akademią Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie konferencja naukowa ROLA TŁUMACZA I PRZEKŁADU W EPOCE WIELOKULTUROWOŚCI I GLOBALIZACJI – spotkanie drugie. Pokłosiem konferencji jest tom pokonferencyjny “Tłumacz i przekład – wyzwania współczesności” wydany pod redakcją Macieja Ganczara oraz Piotra Wilczka w serii Studia o Przekładzie pod redakcją Piotra Fasta pod patronatem Stowarzyszenia.
4. W dniach 24-27 kwietnia 2013 roku odbyła się w Gdańsku pierwsza edycja Festiwalu Odnalezione w tłumaczeniu, który okazał się wielkim sukcesem pod względem zainteresowania wydarzeniem w mediach, wśród publiczności, a także przyniósł wiele korzyści środowisku tłumaczy. STL było głównym partnerem wydarzenia. Zorganizowaliśmy 8 lekcji w gdańskich liceach, które poprowadzili Wojciech Charchalis, Jacek Dehnel, Julia Fiedorczuk i Justyna Czechowska. Ponadto członkowie założyciele Justyna Czechowska i Sławomir Paszkiet wzięli udział w towarzyszących festiwalowi dyskusjach, dotyczących nowych technologii w pracy tłumacza oraz sytuacji tłumacza w Polsce. Kolejna edycja festiwalu odbędzie się w 2015 roku. Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury już jest zaproszone do współpracy.
5. Dominika Cieśla-Szymańska i Justyna Czechowska, przy współpracy Klementyny Suchanow zapoczątkowały wiosną spotkania tłumaczy. W kwietniu 2013 roku odbyło się spotkanie poświęcone różnym aspektom tłumaczenia kryminałów, w maju spotkanie poświęcone było przekładom literatury erotycznej. Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem, są otwarte dla szerokiego grona tłumaczy. Spotkania będą kontynuowane jesienią.
6. W dniach 16-19 maja 2013 Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury objęło honorowym patronatem III Warszawskie Targi Książki, w ramach których Sławomir Paszkiet poprowadził dyskusję panelową z tłumaczami pt. Jak iść śladem autora, by nie wpaść na minę? Gośćmi spotkania byli Jacek Giszczak, Dorota Kozińska, Saba Litwińska, Janusz Ochab, Urszula Poprawska oraz Maciej Zaremba Bielawski, juror Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki.
7. W czerwcu 2013 roku zakończyliśmy we współpracy z Akademią Finansów i Biznesu Vistula pierwszą edycję studiów podyplomowych z przekładu literackiego. Studia te ukończyło 11 osób.
8. W dniach 24-27 czerwca odbył się w Krakowie III Światowy Kongres Tłumaczy Literatury Polskiej, zorganizowany przez Instytut Książki, na którym Justyna Czechowska i Sławomir Paszkiet reprezentowali Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury.
9. W czerwcu 2013 roku Zarząd Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury rekomendował Annę Bańkowską, Sławę Lisiecką i Michała Kłobukowskiego do odznaczenia medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Minister odznaczył wszystkich medalem brązowym, wręczenie odbędzie się podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Tłumacza w Warszawie dnia 30 września 2013 w Teatrze Polskim.
10. Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury i NORLA (Norweski Instytut Książki) zorganizowali w dniach 19-20 września seminarium dla tłumaczy z języka norweskiego oraz dla polskich wydawców. Spotkania odbyły się w siedzibie Duńskiego Instytutu Kultury. Tłumacze wspólnie pracowali nad przekładem fragmentów książki Trude Marstein, która była obecna podczas dyskusji. 19 września do spotkań dołączyli polscy wydawcy, których pragnęliśmy zainteresować literaturą norweską.
11. Od października 2012 do września 2013 roku Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury objęło patronatem cztery publikacje:
a. Wydane w dwóch tomach “Dramaty zebrane” Ödöna von Horvátha w przekładzie Jacka St. Burasa, Karoliny Bikont, Macieja Ganczara, Jacka Kaduczaka, Moniki Mikiny, Moniki Wąsik, Moniki Muskały, Romana Brandstaettera oraz Mariusza Lubyka,
b. Antologię współczesnej dramaturgii węgierskiej “Młodzi Węgrzy online” w przekładzie Miłosza Cybuli, Jolanty Jarmołowicz, Sylwii Bogdańskiej oraz Igi Nowak,
c. Wyboru dramatów “Patrz, słońce zachodzi” Sybille Berg w przekładzie Karoliny Bikont oraz Iwony Uberman,
d. Wybór dramatów “Wspomnijcie synów Ulsteru” Franka McGuinnessa w przekładzie Michała Lachmana, Jacka Kaduczaka oraz Klaudyny Rozhin.
12. Sławomir Paszkiet w roku 2013 przygotował film poświęcony Andersowi Bodegardowi – tłumaczowi literatury polskiej na język szwedzki oraz Karolowi Lesmanowi – tłumaczowi literatury polskiej na język niderlandzki, laureatowi tegorocznej edycji nagrody Transatlantyk.
13. W roku 2013 kontynuowaliśmy akcję wysyłania wydawcom pouczeń o umieszczaniu na swoich stronach i w materiałach informacji o tłumaczach. Po takiej interwencji w programie Sztuka czytania w TVP Kultura zaczęto wymieniać autorów przekładów, w Gazecie Wyborczej zamieszczono przeprosiny po tym, jak w liście otwartym do redaktora naczelnego Zarząd STL zwrócił uwagę, że przy fragmencie Mistrza i Małgorzaty nie podano nazwisk tłumaczy.
14. Dominika Cieśla-Szymańska oraz Maciej Ganczar zajmują się prowadzeniem strony internetowej Stowarzyszenia. Również Dominika Cieśla-Szymańska oraz Justyna Czechowska prowadzą profilu na Facebooku.

Sporządził:
dr Maciej Ganczar
Prezes Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury