Działalność

Sprawozdanie zarządu STL za rok 2017/2018

Sprawozdanie przedstawione na walnym zgromadzeniu delegatów STL 16 czerwca 2018 w Warszawie.

 

W okresie od 7 października 2017 do 16 czerwca 2018 r. Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury przeprowadziło następujące działania:

 

I. Sytuacja prawna, legislacja, sprawy wewnętrzne

 1. Zarząd rozpatrzył pozytywnie 55 deklaracji członkowskich (51 członkowie zwyczajni, 4 kandydatów). 11 kolejnych jest rozpatrywanych.
 2. W roku 2018 interwencje związane z naruszeniem osobistych praw autorskich tłumaczy prowadził Jerzy Wołk-Łaniewski.
 3. Rafał Lisowski, Łukasz Witczak i Dominika Cieśla-Szymańska zajmowali się udzielaniem porad prawnych.
 4. Zarząd STL wziął udział w spotkaniu stowarzyszeń tłumaczy zorganizowanym przez STP, listopad 2017 r.
 5. Rafał Lisowski, Jerzy Wołk-Łaniewski, Elżbieta Janota i Marcin Wróbel uczestniczyli w konferencji w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Kultury w Bydgoszczy i Katowicach. Następnie Rafał Lisowski  i Łukasz Witczak uczestniczyli w spotkaniach reprezentantów środowisk twórczych w ramach grupy do spraw Statusu artysty, powołanej przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, i formułowali stanowiska STL w związku z pracami grupy.
 6. W związku z niekorzystnymi dla tłumaczy zmianami w ustawie podatkowej członkowie grupy roboczej STL ds. prawnych (Rafał Lisowski, Jerzy Wołk-Łaniewski, Łukasz Witczak, Katarzyna Okrasko, Dominika Cieśla-Szymańska) formułowali i kierowali pisma do senatorów RP, prezydenta RP, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pisma do ministerstw odniosły skutek w postaci uwzględnienia postulatów STL w nowelizacji ustawy.
 7. Zarząd STL podjął decyzję o podziale Stowarzyszenia na oddziały regionalne, 14 kwietnia odbyły się spotkania w Krakowie, Poznaniu i Warszawie, w wyniku których powstały trzy oddziały regionalne, wyłoniono ich władze i delegatów.
 8. Zarząd STL podjął współpracę z trzema księgarniami: Bookowski w Poznaniu, Lokato w Krakowie i Bagatela na Pięterku w Warszawie, w których przez cały grudzień 2017 członkowie STL robili zakupy ze specjalną zniżką.
 9. STL podpisało umowę, w wyniku której członkowie Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury uzyskali możliwość skorzystania z programu sportowo-rekreacyjnego FitSport (inicjatywa Łukasza Witczaka).
 10. Jakub Jedliński przygotował i nadzorował wdrożenie wymogów związanych z wejściem w życie dyrektywy RODO.

 

II. Edukacja i integracja

 1. W marcu 2018 r. Dorota Konowrocka-Sawa zorganizowała warsztaty polonistyczne dla członków STL, które poprowadziła dr Agata Hącia. W szkoleniu wzięło udział 29 osób.
 2. STL kontynuowało cykl spotkań towarzysko-integracyjnych pod hasłem Śniadanie tłumaczy dla członków i sympatyków Stowarzyszenia.
 3. Od października 2017 do maja 2018 roku STL we współpracy z Ambasadą Szwecji STL po raz czwarty organizuje warsztaty przekładu literackiego z języka szwedzkiego prowadzone przez Zbigniewa Kruszyńskiego. Justyna Czechowska koordynująca program, wygłosiła pogadankę na temat STL i umowy modelowej.
 4. W marcu 2018 r. STL we współpracy z Fińską Fundacją Literatury uruchomiło warsztaty dla początkujących tłumaczy literatury fińskiej, które prowadzi Sebastian Musielak. Justyna Czechowska koordynująca program, wygłosiła pogadankę na temat STL i umowy modelowej.
 5. W ramach warsztatów dla młodych tłumaczy literatury rosyjskiej organizowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, prowadzonych przez Agnieszkę Sowińską Justyna Czechowska wygłosiła pogadankę na temat STL i umowy modelowej.
 6. STL zostało zaproszone przez ISIM do współpracy przy organizowaniu szkoły letniej dla początkujących tłumaczy „Historia w przekładzie”, która odbędzie się w dniach 2-6 lipca 2018.
 7. Jakub Jedliński, Emilia Skowrońska, Katarzyna Okrasko, Rafał Lisowski, Agata Ostrowska oraz Łukasz Witczak zajmowali się opieką nad Forum Tłumaczy Literatury na Facebooku.
 8. W czerwcu Dorota Konowrocka-Sawa zorganizowała dla członków STL spotkanie z instruktorką fitnessu i terapeutką, która poprowadziła autorskie zajęcia pt. “Zdrowy kręgosłup w pracy”.

 

III. Patronaty, wydarzenia kulturalne i współpraca

 1. STL objął patronatem następujące wydarzenia:
 • Festiwal literatury węgierskiej w Bielsku-Białej (24-25.10.2017), podczas którego pracę tłumacza literatury przybliżała Anna Butrym z STL.
 • konkurs dla średniozaawansowanych tłumaczy literatury austriackiej organizowany przez Austriackie Forum Kultury w Warszawie, Festiwal Puls Literatury oraz Dom Literatury w Łodzi.
 • Śląskie Targi Książki i zorganizował lekcje przekładu na uczniów.
 • spotkanie wokół tłumaczenia książki „Zapiski z domu wariatów” Ch. Lavant z udziałem M. Łukasiewicz, Z. Król i A. Lipszyca, zorganizowane 6.11.2018 Austriackie Forum Kultury w Warszawie;
 • spotkanie organizowane 27.11.2018 w Austriackim Forum Kultury, podczas którego o opowiadaniach Thomasa Bernharda rozmawiali: ich tłumaczka Sława Lisiecka, Krzysztof Varga (prowadzenie) i Agata Wittchen-Barełkowska.
 • konkurs OrientLab organizowany przez Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów WO UW „Orientuj się!” we współpracy z Wydziałową Radą Doktorantów Wydziału Orientalistycznego UW oraz Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Prezeska Justyna Czechowska została zaproszona do grona jurorów konkursu. (inicjatywa Anna Klingofer-Szostakowska)
 • panel „Przekład literacki z języków orientalnych”, który odbył się 13 listopada 2017. O swoich doświadczeniach z przekładami opowiedzą prof. Joanna Jurewicz, Barbara Słomka oraz Rafał Lisowski z STL. (inicjatywa Anny Klingofer-Szostakowskiej)
 • krakowską edycję wystawy “Zobaczyć tłumacza”. Można ją było obejrzeć do 22 grudnia 2017 r. w krakowskiej Artetece.
 • konkurs na recenzję przekładu książki nominowanej do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki zatytułowany Tłumacze świata, zorganizowany przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego – fundację działającą przy Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Laureatką została nasza członkini Małgorzata Kafel.
 • Studenckie Warsztaty Tłumaczeniowe: Wcielenia przekładu, zorganizowane przez Koło Naukowe Przekładoznawców UJ wKoło Tłumaczeń.
 • Warszawskie Targi Książki, 17-20 maja 2018.
 • festiwal Apostrof, którego kuratorem był w tym roku nasz członek Jacek Dehnel, 14-20 maja 2018.
 • panel dyskusyjny tłumaczy komiksów podczas festiwalu Komiksowa Warszawa w dniu 17 maja 2018.
 • IX edycję nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki. W ramach 9. Warszawskich Targów Książki odbyło się spotkanie pod naszym patronatem Przetłumaczyć świat. Z tłumaczami książek nominowanych do nagrody rozmawiał nasz członek Krzysztof Umiński.akcję Fundacji Pamiętajmy o ogrodach “Piknik Literacki – Psalmoteka”, w ramach której w ogrodzie wokół Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie zostanie posadzonych ponad 150 lip, drzewa będą nosiły imiona wybitnych tłumaczy literatury. Koordynacją listy tłumaczy na potrzeby projektu zajął się Sebastian Musielak.

2. STL i stowarzyszenie Unia Literacka zainicjowały współpracę z właścicielami pensjonatów w Dusznikach Zdroju dotyczącą pobytów rezydencyjnych dla pisarzy i tłumaczy. Kolejne możliwe pobyty w listopadzie 2018

 

IV. Widoczność tłumaczy, działania wizerunkowe

 1. Jakub Jedliński kontynuował wywiady z tłumaczami miesiąca. W roku sprawozdawczym na stronie STL-u ukazały się wywiady z Anną Bańkowską, Elżbietą Derelkowską, Jackiem Kaduczakiem, Ewą Mikulską-Frindo, Agatą Ostrowską, Katarzyną Rosłan, Krzysztofem Zabłockim, Agą Zano.
 2. W ramach 9. Warszawskich Targów Książki STL uruchomiło stoisko, na którym czytelnicy mieli okazję porozmawiać z tłumaczami. Na stoisku można było dostać gadżety STL-u i obejrzeć publikacje pod naszym patronatem. Koordynacją zajęła się Katarzyna Makaruk. Lekcje dla dzieci poprowadzili nasi członkowie Agnieszka Cioch i  Marcin Wróbel. Dorota Konowrocka-Sawa poprowadziła rozmowę „Tłumacz na froncie zmian: Odważne książki dla dzieci” z udziałem Joanny Dyły-Urbańskiej, Ewy Borówki, Pawła Urbanika. W czasie targów i festiwalu Apostrof odbyło się około 12 spotkań dotyczących przekładu literackiego i sytuacji tłumacza.
 3. W ramach festiwalu Apostrof nasi członkowie uczestniczyli w panelach poświęconych przekładowi. Anna Bańkowska i Paulina Braiter wystąpiły w panelu “Tłumaczenie hiciorów, czyli blockbustery po polsku”, Justyna Czechowska i Jacek Dehnel – w panelu “Nowe otwarcie. Po co artystom i tłumaczom stowarzyszenia?”, Anna Butrym, Jerzy Jarniewicz i Rafał Lisowski – w panelu “Tłumaczenie (się) wydawcom”, a Magda Heydel – w “Sparingu translatorskim”.
 4. W ramach festiwalu Komiksowa Warszawa Marcin Wróbel poprowadził panel tłumaczy komiksów, w którym uczestniczyli m.in. nasi członkowie Paulina Braiter i Jacek Drewnowski.
 5. W ramach Studenckich Warsztatów Tłumaczeniowych w Krakowie Anna Korzeniowska-Bihun poprowadziła spotkanie poświęcone tłumaczeniom audiowizualnym z języka angielskiego.
 6. Wielu naszych członków udzieliło wywiadów w mediach, zarówno na temat ogólnej sytuacji tłumaczy, jak i swojej własnej pracy przekładowej.

V. Promowanie dobrych praktyk wydawniczych

 1. Kapituła w składzie: Justyna Czechowska, Rafał Lisowski, Sławomir Paszkiet, Maciej Świerkocki oraz Łukasz Witczak przyznała nagrodę Lew Hieronima Wydawnictwu Karakter, a nagrodę specjalną Bożenie Dudko. Tegoroczni laureaci zostali ogłoszony 14 kwietnia br., a nagrodę wręczyliśmy podczas 9. Warszawskich Targów Książki 17 maja.

VI. Komunikacja

 1. Jakub Jedliński i Rafał Lisowski opiekowali się profilem STL na Facebooku oraz stroną STL.
 2. Hanna Jankowska zajmowała się przygotowywaniem newslettera rozsyłanego do członków i sympatyków STL.
 3. Piotr Szymczak uruchomił na stronie STL podcast “Na przekład”, który ma być platformą do gromadzenia i upowszechniania nagrań ze spotkań organizowanych przez STL lub dotyczących przekładu literackiego.

VII. Współpraca międzynarodowa

 1. Rafał Lisowski wzięli udział w dorocznym zebraniu CEATL w Kopenhadze w maju 2018 roku.
 2. Justyna Czechowska wzięła udział dorocznym zebraniu Baltic Writer’s Council w Visby w kwietniu 2018 roku.

 

Sporządziła
Justyna Czechowska
Prezeska Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury