Działalność

Sprawozdanie finansowe za 2011/2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE  ZA OKRES
03.06.2011 – 05.10.2012

W związku z ustąpieniem Tomasza Ososińskiego z funkcji prezesa na poprzednim Walnym Zgromadzeniu STL dokonano koniecznych zmian w dokumentach bankowych i obecnie upoważnionym do podpisywania dokumentów finansowych i dokonywania operacji na koncie w Volkswagen Banku jest – obok skarbnika – prezes Maciej Ganczar.

Sprawozdanie do Urzędu Skarbowego właściwego dla nowej siedziby STL złożono w terminie – dn. 18 marca 2012 r.
Objęło ono okres rozliczeniowy od 01.04.2011 r. do końca grudnia roku 2011. Po stronie wpływów ze składek – jedynych, jakie mieliśmy w ubiegłym roku – zanotowano 3400,- PLN. Po stronie wydatków znalazły się koszty biurowe w sumie 65,- PLN oraz opłaty za domenę i usługi hostingowe  – łącznie 572, 14 PLN. Rok 2011 zamknął się stanem konta 2 764, 52 PLN.

W bieżącym roku po stronie wydatków należy zanotować:
– wynagrodzenie za ubiegłoroczne usługi dla księgowej (123,-PLN) oraz
– honorarium za stworzenie strony internetowej (546,- PLN) po potrąceniu i odprowadzeniu w terminie stosownego podatku.
Zostały także opłacone w terminie
– usługi hostingowe dla MegiTeam w wysokości 232, 47 PLN oraz
– domena w Home.pl  – 97,17 PLN
Obecnie na koncie STL znajduje się ok. 4551 PLN (stan na 1.10)

O składki apelowała do Państwa indywidualnie sekretarz zarządu. Wiele osób zalega jeszcze ze składkami ubiegłorocznymi i tu, zgodnie z podjętą uchwałą trzeba będzie podjąć bolesną decyzję o pożegnaniu. Dla tych z Państwa, którzy nie dopełnili obowiązku członkowskiego w tym roku, pozostaje czas do końca roku na uzupełnienie braków.

W przyszłym roku Stowarzyszenie planuje kilka inicjatyw, które w ramach działalności statutowej mogą wzbogacić nasze konto, ale na razie możemy działać jedynie w oparciu o składki i własne zaangażowanie.

Skarbnik STL
Maria Gołębiewska-Bijak