Działalność

Sprawozdanie finansowe za rok 2012/2013

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES
05.10.2012 – 27.09.2013

Ubiegły rok rozliczeniowy otworzyliśmy w październiku 2012 r. zgromadzoną na koncie sumą 4 551,42 PLN.
Do końca roku kalendarzowego członkowie wpłacali składki (6 osób z uzupełnieniem zaległości).  Niemniej w grudniu STL opłaciło rabatową składkę członkowską w Europejskiej Radzie Stowarzyszeń Tłumaczy Literatury CEATL w Brukseli, w wysokości 200 euro, co nas kosztowało w sumie 984,68 PLN.
Rok 2012 zamknęliśmy saldem 4 691,09 PLN.
Stowarzyszenie złożyło rozliczenie roczne we właściwym Urzędzie Skarbowym w terminie, konkretnie 24 marca br.
Dotychczas składki za rok 2013 opłaciły 34 osoby na 54 nazwiska zebrane na liście członków, wliczając w to 5 członków honorowych i 2 czasowo zwolnionych z opłat. Jedna osoba zrezygnowała z członkostwa (i opłacania składek) ze względu na wiek i stan zdrowia. Dochody z tytułu opłaconych składek wyniosły do tej pory 6700 PLN.
Koszty kursu wiedzy o prawie autorskim (kopie materiałów i dyplomy), zorganizowanego przez kancelarię „Patrimonium” przy współudziale STL pokryły opłaty uczestników (ok. 10 osób). Stowarzyszenie nie odnotowało dochodu z tego tytułu.
Patronat nad nagrodą im. Ryszarda Kapuścińskiego kosztował nas 400 PLN dopłaty do honorarium eksperta za sporządzenie recenzji nominowanej książki.
Utrzymanie strony internetowej (domena i hosting) to sumy powtarzające się z ubiegłego roku: 232, 47 PLN i 97, 17 PLN, opłacone w terminie.
W związku z prowadzonymi pod koniec roku 2012 i na początku 2013 pracami nad wnioskiem o pozyskanie środków unijnych na projekt seminarium dla tłumaczy z norweskim partnerem NORLA Zarząd zaakceptował wyrobienie pieczątek dla prezesa i skarbnika oraz pieczątki Stowarzyszenia, jako niezbędnych elementów do funkcjonowania instytucjonalnego, co w sumie zamknęło się kwotą 138,90 PLN. Dodatkowo – w związku z licznymi inicjatywami promocyjnymi i patronatowymi członkowie Zarządu zostali wyposażeni w dwujęzyczne wizytówki z logo Stowarzyszenia, za co zapłaciliśmy 500 PLN (cena hurtowa dla pięciu osób)
Seminarium dla tłumaczy literatury norweskiej zostało ostatecznie zorganizowane bez wsparcia UE, siłami i środkami STL i NORLA i odbyło się przed tygodniem (19-20 września 2013), przy czym STL występował tu jako pełnoprawny współorganizator, ponosząc koszty honorarium za wykład polskiej prelegentki (500 PLN) oraz koszty materiałów seminaryjnych (dla ok. 30 osób) w wysokości 449,85 PLN, niemniej część poniesionych kosztów pokryje również niezbędne wydatki na prowadzenie sekretariatu STL.
W prowadzonym wraz z uczelnią Vistula translatorskim studium podyplomowym wydatki zrównoważyły się z dochodami.
W drodze wyjątku sfinansowano dla jednej osoby podróż PKP na konferencję, podczas której odbyła się promocja Stowarzyszenia. Opłacono również artykuł reklamowy na portalu internetowym. Te wydatki oraz koszty obsługi księgowej i koszty bankowe zamknęły się sumą ok. 460 PLN.
W sumie wydatki w roku 2013 wyniosły dotychczas ok. 2700 PLN
W dniu 26.09.2013 na koncie Stowarzyszenia znajdowało się 8 825, 82 PLN. Były to środki pochodzące ze składek członków.
Skarbnik STL
Maria Gołębiewska-Bijak