Działalność

Sprawozdanie finansowe za rok 2017

Dokumenty sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury za rok 2017, przedstawione podczas walnego zgromadzenia delegatów STL 16 czerwca 2018 w Warszawie.