Działalność

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Dokumenty sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury za rok 2019, przedstawione podczas walnego zgromadzenia delegatów STL 19 września 2020 r.