Działalność

Sprawozdanie Zarządu STL za rok 2015/2016

Sprawozdanie Zarządu STL za rok 2015/2016

W okresie od 6 października 2015 do 10 października 2016 r. Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury przeprowadziło następujące działania:

I. Promowanie dobrych praktyk wydawniczych
1. Zarząd STL-u ustanowił nagrodę o charakterze honorowym „Lew Hieronima”, przyznawaną co roku wydawnictwu przyjaznemu tłumaczom literackim. W skład kapituły nagrody weszli: Justyna Czechowska, Rafał Lisowski, Sławomir Paszkiet, Maciej Świerkocki oraz Łukasz Witczak. Nagroda przyznana Wydawnictwu Czarne wręczona została Monice Sznajderman podczas 7. Warszawskich Targów Książki.

II. Patronaty i wydarzenia kulturalne
1. STL objął patronatem konferencję z cyklu „Imago mundi”, która odbyła się w dniach 20-21 listopada 2015 r. w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach konferencji odbył się panel z tłumaczami literatury pięknej.
2. W ramach krakowskiego festiwalu „Conrad Festival” w październiku 2015 roku Justyna Czechowska wzięła udział w panelu „Tłumaczki” poświęconemu kobietom zajmującym się przekładem literatury. W dyskusji uczestniczyły również Joanna Kornaś-Warwas oraz Katarzyna Krzyżewska.
3. STL było patronem i współorganizatorem szóstej już edycji „Wiersze w metrze”, w marcu 2016 r.
4. STL objęło patronatem 7. Warszawskie Targi Książki, podczas których wręczono nagrodę Lew Hieronima. W ramach targów odbyło się spotkanie pod naszym patronatem „Podróże z reporterem”. O tłumaczeniu z Antonią Lloyd-Jones i Jackiem Giszczakiem rozmawiała Magdalena Heydel. Gośćmi specjalnymi byli Osman Fırat Baş, laureat Nagrody Translatorskiej dla Tłumaczy Ryszarda Kapuścińskiego oraz Ewa van den Bergen-Makała. W trakcie spotkania wręczono nagrody w konkursie dla studentów na recenzję przekładu „Tłumacze świata” (STL jest partnerem konkursu).
5. STL objął patronatem VII edycję nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki. W ramach współpracy STL zorganizował lekcję z nominowaną do nagrody tłumaczką Iwoną Zimnicką. Lekcja odbyła się 16 maja 2016 r. w warszawskim CXIX Liceum Ogólnokształcącym im. Jacka Kuronia.
6. STL objęło patronatem konferencję „Culture in Transfer”, która odbyła się na Uniwersytecie Wrocławskim w dniach 10-11 czerwca.
7. Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury jako główny organizator przygotowało we współpracy z EUNIC Warszawa, Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce i Narodowym Instytutem Audiowizualnym Międzynarodowy Dzień Tłumacza 2016. W ciągu dnia w warszawskich liceach odbyło się 11 lekcji prowadzonych przez tłumaczy literackich, w tym przez członków STL. Wieczorny program obejmował przedstawienie Teatru Improwizowanego Klancyk i promocję książki Adama Pluszki „Wte i wewte. Z tłumaczami o przekładzie”. Koordynatorką imprezy była Justyna Czechowska.
8. STL objęło patronatem i jednocześnie współorganizowało festiwal Europejski Poeta Wolności. Nagrodę otrzymała rumuńska poetka Ana Blandiana, a wraz z nią jej tłumaczka, a nasza członkini Joanna Kornaś-Warwas.
9. W październiku 2016 roku Stowarzyszenie było partnerem i patronem Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania we Wrocławiu oraz organizowanego w jego ramach konkursu translatorskiego dla tłumaczy przed debiutem książkowym.
10. W roku sprawozdawczym Justyna Czechowska wspólnie z fundacją Kultura Liberalna przygotowała i poprowadziła serię paneli w ramach spotkań „Poddasze kultury. Piątek: literatura” oraz trzy spotkania przygotowane we współpracy z Fundacją Fischera w Berlinie.
11. Stowarzyszenie objęło patronatem następujące książki:
• Nowy dramat ukraiński. W oczekiwaniu na Majdan, wybór, red. i wstęp Anna Korzeniowska-Bihun, Andriej Moskwin, przeł. Jakub Adamowicz, Anna Korzeniowska-Bihun, Robert Sknadaj. Warszawa: Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, Wydział Lingwistyki Stosowanej UW 2015.
• Fatland Erika: Sowietstany. Podróż po Turkmenistanie, Kazachstanie, Tadżykistanie, Kirgistanie i Uzbekistanie, przeł. Maria Gołębiewska-Bijak, Warszawa: WAB 2016.
• Frisch Max: Dramaty zebrane, przeł. Karolina Bikont, Sława Lisiecka, Jacek Kaduczak, Ryszard Turczyn, Maciej Ganczar. Warszawa: ADiT 2016.
• Hochhuth Rolf: Lekarki, wstęp i przeł. Maciej Ganczar. Warszawa: ADiT 2016.
• Linde Ida: Poleciały w kosmos, przeł. Justyna Czechowska. Kraków: Lokator Media 2016.
• Wilde Oscar: Szczęśliwy książę i inne baśnie, przeł. Izabela Rudnicka, Agnieszka Walczak, Kamil Kędzierski, Anna Matłaszewska, Ewelina Nurczyk, Marlena Tępińska, Aleksandra Ożarowska, Aleksandra Wójcik, Małgorzata Zając, Anna Orzechowska. Warszawa: Wehikuł Czasu 2016.

III. Widoczność tłumaczy, działania wizerunkowe
1. W ramach międzynarodowej konferencji „200UW/40WLS: Przekład literacki dzisiaj i jutro”, która odbyła się w dniu 17 marca 2016 r. na Wydziale Lingwistyki Stosowanej również pod patronatem STL, Krzysztof Fordoński poprowadził panel poświęcony prawnej i materialnej sytuacji tłumaczy literatury. W panelu udział wzięli Dominika Cieśla, Rafał Lisowski oraz Adam Pluszka.
2. Justyna Czechowska, Katarzyna Okrasko, Rafał Lisowski i Dominika Cieśla-Szymańska wypowiadali się na temat STL i sytuacji tłumaczy w stacji radiowej Medium Publicznego, tygodniku „Polityka”, miesięczniku „Press” oraz miesięczniku „Biblioteka Analiz”.
3. Rafał Lisowski kontynuował wywiady z tłumaczami miesiąca. W roku sprawozdawczym na stronie STL-u ukazały się wywiady z Anną Halbersztat, Adamem Pluszką, Anną Osmólską-Mętrak, Krzysztofem Umińskim, Anną Korzeniowską-Bihun, Marią Gołębiowską-Bijak, Dominiką Cieślą-Szymańską, Piotrem Wilczkiem, Jackiem Dehnelem, Ewą M. Bilińską.
4. Z okazji 7. Warszawskich Targów Książki STL przygotowało torby oraz przypinki promujące STL i rolę tłumacza. Zorganizowaniem ich produkcji i dystrybucji zajęła się Dominika Cieśla-Szymańska.
5. W ramach 7. Warszawskich Targów Książki STL uruchomiło stoisko, na którym czytelnicy mieli okazję porozmawiać z tłumaczami. Na stoisku można było nabyć gadżety STL-u i obejrzeć publikacje pod naszym patronatem. Stoisko zostało przygotowane przez Justynę Czechowską, Dorotę Konowrocką, Dominikę Cieślę-Szymańską, Macieja Ganczara oraz Rafała Lisowskiego.

IV. Edukacja i integracja
1. Od października 2015 do czerwca 2016 roku STL we współpracy z Ambasadą Szwecji organizowało warsztaty przekładu literackiego z języka szwedzkiego, prowadzone przez Zbigniewa Kruszyńskiego.
2. W marcu 2016 roku Dominika Cieśla-Szymańska zorganizowała dwudniowe warsztaty z negocjacji zatytułowane „Podstawy negocjacji dla humanistów”, które poprowadził psycholog i psychoterapeuta Przemysław Turkowski.
3. STL kontynuowało cykl spotkań towarzysko-integracyjnych dla członków i sympatyków Stowarzyszenia.
4. Jakub Jedliński, Emilia Skowrońska, Katarzyna Okrasko, Rafał Lisowski oraz Łukasz Witczak zajmowali się opieką nad Forum Tłumaczy Literatury na Facebooku.
5. Rafał Lisowski i Dominika Cieśla-Szymańska uzupełniali dostępną na stronie STL Bazę wiedzy między innymi o informacje na temat wprowadzonych od 2016 roku wynagrodzeń od wypożyczeń bibliotecznych.

V. Sytuacja prawna i legislacja
1. STL udało się uzyskać 30-procentową zniżkę dla członków Stowarzyszenia za porady prawne w kancelarii prawniczej Patrimonium.
2. 17 listopada 2015 r. odbyło się zorganizowane przez Dominikę Cieślę-Szymańską i Rafała Lisowskiego, wspólnie z STP oraz Instytutem Lingwistyki Stosowanej szkolenie z analizy umów wydawniczych, przeprowadzone przez Joannę Hetman-Krajewską z kancelarii Patrimonium.
3. W roku 2016 Łukasz Witczak i Katarzyna Sosnowska kontynuowali interwencje związane z naruszeniem osobistych praw autorskich tłumaczy oraz zajmowali się udzielaniem porad prawnych.
4. STL w ramach konsultacji publicznych wystosował pismo do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pismo przygotował Rafał Lisowski.

VI. Komunikacja
1. Jakub Jedliński i Rafał Lisowski opiekowali się profilem STL na Facebooku oraz stroną STL.
2. Martyna Lemańczyk zajmowała się przygotowywaniem newslettera rozsyłanego do członków i sympatyków STL.

VII. Współpraca międzynarodowa
1. Na podstawie wniosku Zarządu Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury przystąpiło do Baltic Centre for Writers and Translators.
2. Z ramienia Zarządu STL Justyna Czechowska wzięła udział w walnym zebraniu CEATL w Barcelonie, w dniach od 1 do 4 czerwca 2016 r.

Sporządził
Dr Maciej Ganczar
Prezes Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury