Działalność

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Dokumenty sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury za rok 2020, przedstawione podczas walnego zgromadzenia delegatów STL 19 czerwca 2021 r.