Działalność

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Dokumenty sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury za rok 2018, przedstawione podczas walnego zgromadzenia delegatów STL 15 czerwca 2019 w Warszawie.