Działalność

Sprawozdanie Zarządu STL za rok 2010/2011

Sprawozdanie zarządu STL za okres 17.10.2009-03.06.2011

1. Formalności

Zarząd STL załatwił wszystkie konieczne formalności, takie jak statut, konto bankowe, NIP, KRS, REGON oraz przygotował dokumenty niezbędne do funkcjonowania stowarzyszenia (deklaracje, regulaminy). Złożyliśmy zgodnie z przepisami zeznanie podatkowe. Podjęliśmy także decyzję o wyborze logo stowarzyszenia.

2. Strona STL

Założyliśmy roboczą stronę STL pod adresem www.stl.org.pl i przygotowaliśmy strukturę nowej profesjonalnej strony, obecnie na etapie testów. Oprócz strony STL ma swoje forum w serwisie społecznościowym Goldenline, stronę na Portalu księgarskim oraz profil na Facebooku.

3. Zebrania i uchwały

Odbyliśmy 2 zebrania walne oraz 5 zebrań zarządu, na których staraliśmy się określić priorytety i kierunki działania. W tym samym celu przeprowadziliśmy ankietę wśród członków, pytając o ich problemy i potrzeby. Podjęliśmy łącznie 3 uchwały: o wyborze skarbnika, o wzorze deklaracji członkowskiej oraz o wysokości składek.

4. Gromadzenie wiedzy

Zarząd zgromadził duży zbiór materiałów i opracowań dotyczących przekładu literackiego w Polsce oraz sytuacji tłumaczy. Materiały te zostaną wykorzystane na stronie internetowej STL.

5. Współpraca z PEN Clubem i Instytutem Goethego

Nawiązaliśmy współpracę z PEN Clubem, gdzie od 2009 roku odbywają się regularne spotkania tłumaczy z niemieckiego.

6. Współpraca z Muzeum Literatury

W kwietniu 2011 roku przedstawiliśmy warszawskiemu Muzeum Literatury propozycję wspólnej realizacji cyklu spotkań i warsztatów translatorskich pod hasłem „Polscy pisarze jako tłumacze literatury światowej”. Projekt jest na etapie wstępnego opracowania.

7. Współpraca z Instytutem Książki

Na potrzeby unijnego projektu PETRA, w którym bierze udział Instytut Książki, przygotowaliśmy w 2011 roku raport o sytuacji tłumaczy literackich w Polsce.

8. Kontakt z CEATL

Nawiązaliśmy kontakt z CEATL (Europejską Radą Stowarzyszeń Tłumaczy Literackich). Opracowaliśmy polską wersję ankiety dotyczącej sytuacji tłumaczy, którą CEATL regularnie przeprowadza w różnych krajach, oraz staramy się o członkostwo jako przedstawiciel Polski. Ankietę zamierzamy zrealizować we współpracy z Instytutem Książki.

9. Współpraca z Uczelnią Vistula

W maju 2011 przedstawiliśmy władzom Uczelni Vistula autorski projekt rocznych studiów podyplomowych z zakresu przekładu literackiego i dążymy do zawarcia korzystnej dla STL umowy o współpracy.

10. Szkolenie z analizy umów wydawniczych

W lutym 2011 zorganizowaliśmy pilotażowe szkolenie z analiy umów wydawniczych, przeprowadzone przez mec. Andrzeja Karpowicza z kancelarii Juris w Warszawie. Wnioski ze szkolenia posłużą do opracowania programu dalszych szkoleń dla członków STL.

 

Członkowie Zarządu