Działalność

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Dokumenty sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury za rok 2021, przedstawione podczas walnego zgromadzenia delegatów STL 11 czerwca 2022 r.