Działalność

Sprawozdanie finansowe za rok 2016/2017

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
z okresu 10.10.2016 – 7.10.2017

1) SKŁADKI

ogółem członków w bazie –  202 osoby, wliczając 10 członków honorowych, którzy składek nie płacą,

w tym nowych (w 2017 r.) – 54 osoby

W okresie od ostatniego Walnego Zgromadzenia do grudnia ubiegłego roku zapłaciło składki za rok 2016 – 5 członków.

Do końca września nie opłaciło bieżących składek 11 osób. Liczę, że do końca grudnia te składki napłyną.

Zgodnie ze Statutem opuściło STL w wyniku co najmniej dwuletnich zaległości: 7 (8) osób.

 

Wpływy ze składek tegorocznych wyniosły 25 950 PLN

Wszystkim Państwu, którzy opłacili składki członkowskie w terminie, bardzo dziękuję.

 

2) STL złożyło wymagane dokumenty finansowe do właściwego terytorialnie Urzędu Skarbowego w terminie – sprawozdanie finansowe (CIT) 30 marca 2017, bilans 11.05.2017.

Również w terminie zostały rozesłane PIT-y do osób, które w 2016 roku współpracowały ze Stowarzyszeniem na podstawie umów.

 

3) Rok rozliczeniowy otworzyliśmy sumą 27 476, 29 PLN ( na dzień 4.10.2016). Nie obejmowała ona trzeciej dotacji na warsztaty przekładowe z jęz. szwedzkiego w stałej wysokości 38 800 PLN, która jest rozliczana w całości od października (2016) do czerwca (2017) i zgodnie ze Statutem przynosi nie nam zysku.

Zamykamy go sumą 44 964 PLN (6.10.2017), która to suma stanowi wyłączny dochód ze składek i również nie obejmuje dotacji na tegoroczne, czwarte już, warsztaty.

 

Rok 2017 otworzyliśmy zgromadzoną na koncie sumą:  52 624, 69 PLN,

licząc w tym 24 350 PLN dotacji na warsztaty od Ambasady Szwedzkiej – do czerwca

11 838,60 PLN na wydanie antologii przekładów uczestników warsztatów w kwartalniku FA-art uzyskane ze Statens Kulturråd (Swedish Art Council)

W listopadzie 2016 r. były organizowane odpłatne warsztaty z negocjacji, w których członkowie STL mogli uczestniczyć za połowę ceny. Udział wzięło 14 osób. Koszty szkolenia sfinansowali uczestnicy.

 

4) WYDATKI

*Stałe wydatki STL obejmują:

– opłaty za domenę (128,17) i hosting (242,08) – w tym roku określone łączną sumą 370,25 PLN

Firma hostingowa właśnie zaproponowała nam prawie dwukrotną podwyżkę ceny i do grudnia musimy znaleźć choćby nieco tańszą ofertę. Zarząd podjął uchwałę o przeniesieniu tej usługi.

– opłaty składek członkowskich w organizacjach międzynarodowych w wysokości na razie rabatowej (200 euro) dla CEATL i 150 euro dla BWC wraz z opłatami bankowymi – 1572, 82 PLN

– honorarium dla księgowej za przygotowanie dokumentów dla US i PIT-ów – w tym roku było to 300 PLN.

Ponieważ księgowość STL stopniowo się rozrasta, należałoby na stałe zatrudnić księgową specjalizującą się w obsłudze organizacji pozarządowych (fundacji i stowarzyszeń), czyli osobę zajmującą się przygotowywaniem umów, rachunków itp., pilnowaniem terminów płatności i składania dokumentacji oraz rozsyłaniem na bieżąco dokumentów, a także zbierającą konieczne podpisy pod dokumentami.

– koszty biurowe zwykle obejmują koszt znaczków i kopert do rozsyłania dokumentów (obecnie skarbnik) oraz koszt papieru i tonera (obecnie sekretarz) do druku dokumentów, m.in. na Walne Zgromadzenie: – 659,70 PLN

– pokrycie kosztów podróży na zjazdy organizacji, których STL jest członkiem, koszty podróży członków prelegentów itp. – 1506,39 PLN

 

*Wydatki „prawie” stałe to:

– od dwóch lat koszty związane z przyznawaniem nagrody Lew Hieronima.

W tym roku było to w sumie 2265,90 PLN, w tym:

  • wykonanie kopii statuetki, tabliczki dla aktualnego zwycięzcy plebiscytu, dyplom, kwiaty

oraz catering i wynajem lokalu na ogłoszenie wyników w Dniu Książki 23 kwietnia.

 

– od dwóch lat koszty udziału STL w Warszawskich Międzynarodowych Targach Książki w maju. W tym roku ogółem: 3263,89 PLN

stoisko  mamy do dyspozycji dzięki Justynie Czechowskiej na podstawie umowy barterowej z firmą Murator Expo, która organizuje Targi.

W szczególności wydatki na MTK objęły:

  • nowe przypinki
  • broszurę i zakładki (projekt i druk)

te materiały zaliczamy do środków reklamowych o dłuższej trwałości (jak torby i banner) i korzystamy z nich do wyczerpania nakładu.

  • koszty transportu i organizacji stoiska – 160,26 PLN
  • opłacenie warsztatów dla dzieci (honorarium i koszty podróży) – 500 PLN

 

– Ponieważ STL od początku udziela się jako patron Międzynarodowego Dnia Tłumacza, w miarę możliwości finansowych „dorzucamy” się do finansowania imprezy.

W tym roku finansowaliśmy materiały reklamowe sumą 947,10 PLN wobec uchwalonej kwoty 1000 PLN

 

*Wydatki okazjonalne

  • prelegenci (członkowie STL) na spotkaniach współorganizowanych przez STL -51 PLN (zwrot kosztów podróży)
  • Koszty wysyłki toreb z logo STL (z ubiegłorocznych Targów) i innych mat. Reklamowych – 303,80 PLN

 

5) Ogółem wydatki ze składek członków w roku rozliczeniowym wyniosły: 11 241,55 PLN

 

6) WYDATKI PLANOWANE

na rok przyszły nie mogą mieć charakteru preliminarza budżetowego, bo już wiadomo, że ich wysokość się zmieni.

Wspomniałam o kosztach hostingu. Sugerowana przez Zarząd cena usługi nie powinna przekraczać 350 PLN (wobec proponowanych przez obecną firmę 430 PLN)

Została urealniona wysokość składki CEATL – będzie wynosiła 250 euro. Nieznany jest kurs waluty na dzień przelewu.

Wraz z zatrudnieniem księgowej wzrosną koszty obsługi związane ze sferą finansów w skali roku.

Należy się liczyć z kosztami dyskutowanego ostatnio wynajmu lokalu dla STL – będzie to stały, zapewne nie najniższy kwotowo wydatek w skali rocznej.

 

W przyszłorocznym budżecie zgodnie z uchwałą Zarządu zaplanowano kwotę 2100 PLN na fundusz wsparcia prawnego dla członków STL.

Pojawił się nowy punkt w wydatkach – delegacje członków na zjazdy zagraniczne (oprócz pokrywania – w całości lub częściowo – kosztów podróży). Obecny Zarząd przyjął formułę zwrotu kosztów wyżywienia do każdorazowo określonej wysokości, ponieważ wysokość ustawowych diet znajduje się poza możliwościami finansowymi Stowarzyszenia.

Na podstawie tegorocznych wydatków na udział w Targach, nagrodę Lwa i Dniu Tłumacza można w przybliżeniu przyjąć, że uwzględniając ogólny trend podwyżkowy, należy przeznaczyć na te imprezy minimum kwoty odpowiednio ok. 7000 PLN i 1000 do 1500 PLN, przy czym wysokość finansowego udziału w kosztach Dnia Tłumacza jest limitowana wyłącznie stanem finansów Stowarzyszenia.

 

Dziękuję wszystkim Państwu, którzy na czas uregulowali swoje członkowskie zobowiązania. Ten zastrzyk finansowy pozwolił na wyraźniejszy udział STL w imprezach patronackich i na forum międzynarodowym, a także na rozwinięcie działań wokół nagrody Lwa Hieronima i naszej obecności na Targach.  Z drugiej strony zgromadzone zasoby pozwalają na myślenie o konkretnej siedzibie i fachowej obsłudze księgowej. Zmiany w obu tych dziedzinach z pewnością przyczynią się do zwiększenia aktywności STL.

 

Dziękuję również wszystkim Państwu i Zarządowi za sześcioletnią współpracę w gromadzeniu „skarbu” STL.

Maria Gołębiewska-Bijak
skarbnik STL