Działalność

Sprawozdanie finansowe za rok 2015/1016

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
5.10.2015 – 10.10.2016

Na dzień 4.10.2016 stan konta bankowego STL wynosił: 27 476, 29 PLN i obejmował po rozliczeniu umów z donatorami środki ze składek członków.

Łączna suma środków zewnętrznych pozyskanych w okresie rozliczeniowym – darowizn i dotacji celowych: 45 787,96 PLN
w tym
– na warsztaty dla tłumaczy z języka szwedzkiego: 38 800,00 PLN
– na spotkania na Poddaszu Kultury (Kultura Liberalna): 300,00 PLN
– na projekt „Wiersze w metrze”: 6 687,96 PLN
Darowizny i dotacje celowe zostały wykorzystane zgodnie z zawartymi umowami.

W październiku br. rusza kolejna seria warsztatów translatorskich – dotacja na nią w tej samej co dotychczas wysokości lada chwila trafi na konto STL.

STL organizował w lutym br. płatne otwarte warsztaty negocjacyjne. Członkowie STL mogli w nich uczestniczyć za połowę ceny. Wpływy z opłat w całości pokryły koszty spotkania.

Łączna suma wpłaconych składek w roku 2016 do 30 września wyniosła: 20 200,00 PLN

Łączna suma wydatków w okresie rozliczeniowym (czyli od października 2015) pokrytych ze składek członkowskich wyniosła: 17 423,14 PLN
w tym:
– Koszty biurowe (pieczątki, znaczki, koperty): 258,82 PLN
– Koszty stałe (opłata za hosting i domenę dla strony internetowej, księgowa za 2014 i 2015): 854,24 PLN
– Udział finansowy STL we wspólnych przedsięwzięciach z innymi podmiotami (MDT): 250,00 PLN
– Okazjonalne wydatki (zwroty kosztów podróży, transportu, kwiatów i druków na MTK) zgodne z celami statutowymi: 2655,96 PLN
– Interwencyjne indywidualne konsultacje prawne, pokryte ze środków STL: 246,00 PLN
– Roczna składka członkowska STL w CEATL z opłatami bankowymi (w tym roku zredukowana do 50%): 929,64 PLN
– Roczna składka członkowska STL w BWC na Gotlandii (z opłatami bankowymi): 703,48 PLN
– Szkolenie prawne z umowy modelowej z wykorzystaniem połączenia webinarowego (listopad 2015) – 620,00 PLN
– Koszt udziału w Międzynarodowych Targach Książki 2016 ogółem: 10 895,00 PLN
w tym
– Koszty projektu i wykonania statuetki Lwa Hieronima – 3300,00 PLN
– Koszt wykonania przypinek z hasłami – 588,00 PLN
– Koszt wykonania toreb z logo STL i hasłem – 6457,00 PLN
– Koszt wykonania zdjęć z wręczenia nagrody – 200,00 PLN
– Koszt projektu plakatu Stowarzyszenia – 330,00 PLN

Składkę za rok 2016 na 141 członkiń i członków Stowarzyszenia zobligowanych do opłaty przekazały na konto Stowarzyszenia 123 osoby.
Bardzo dziękujemy za finansowe okazanie poczucia wspólnoty!

Maria Gołębiewska-Bijak
skarbnik STL