Działalność

Sprawozdanie finansowe za rok 2013/2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES
27.09.2013 – 10.10.2014

Ubiegły rok rozliczeniowy otworzyliśmy w październiku 2013 r. zgromadzoną na koncie sumą 8 975,82 PLN.
Do końca roku kalendarzowego składkę opłacił jeden nowy członek i ponieśliśmy wydatki związane z organizacją Międzynarodowego Dnia Tłumacza w kwocie 60,00 PLN, wobec czego rok 2013 zamknęliśmy saldem 9 115,82 PLN.
Stowarzyszenie wywiązało się terminowo z obowiązku rozesłania PIT-ów oraz złożenia rozliczenia rocznego we właściwym Urzędzie Skarbowym, konkretnie 25 marca br.
Dotychczas składki za rok 2013 opłaciły 31 osoby na 67 nazwisk zebranych na liście, wliczając w to 7 członków honorowych i 2 czasowo zwolnionych z opłat oraz 8 nowych, a także dwie osoby, które opłaciły składki podwójnie, tj. również na następny rok. Dochody z tytułu opłaconych składek wyniosły do tej pory 5200 PLN. Po kolejnych pisemnych zachętach być może tak kwota się powiększy.
Utrzymanie strony internetowej (domena i hosting) to od kilku lat stałe wydatki, z tym że w tym roku firma hostingowa przechodzi na inny typ rozliczeń i mamy opłaconą stronę do końca roku kalendarzowego, kolejny rachunek pojawi się w styczniu. Za domenę płacimy 97, 17 PLN, a hosting od września do grudnia kosztował nas 60,27 PLN.
Największy tegoroczny wydatek STL poniósł z racji składki CEATL za ubiegły i bieżący rok. Ubiegłoroczne Walne Zgromadzenie postanowiło utrzymać nasze członkostwo w tej europejskiej organizacji tłumaczy. W sumie zapłaciliśmy równowartość 3373,14 PLN.
Drugi duży wydatek ze składek członkowskich to koszt prac prawnika nad umową modelową tłumacza – było to 1968 PLN (wliczając VAT). Umowę tę zarząd rozesłał do konsultacji wśród członków, a prace nad nią stanowią jeden z głównych naszych celów statutowych.
Dotychczasowe nasze umowy o współpracę z różnymi instytucjami kultury, w tym z Kulturą Liberalną i Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku, wygenerowały niewielkie koszty kwiatów bądź poczęstunku, które razem z kosztami biurowymi i bankowymi, opłaceniem księgowej i zwrotem kosztów podróży dla jednego z członków zamknęły się sumą ok. 950 PLN w ciągu roku od ostatniego Walnego Zgromadzenia.

Wydatki w roku rozliczeniowym wyniosły w sumie około 6500 PLN.
W dniu 30.09.2014 na koncie Stowarzyszenia znajdowało się 8 914, 10 PLN. Były to środki pochodzące w całości ze składek członków.
W pierwszych dniach października stan konta bankowego STL wzbogaciły wpłaty sponsorów na przyszłoroczne wydarzenia, w których Stowarzyszenie będzie miało swój udział patronacki. Środki te są przeznaczone na właśnie rozpoczęte warsztaty dla tłumaczy ze szwedzkiego oraz na spotkania w Kulturze Liberalnej, w których udzielają się nasi członkowie.
Należy podkreślić, że sprawność w pozyskiwaniu środków na działalność statutową wzrasta, choć czasami trzeba jeszcze nieco dołożyć z własnej kieszeni.
Skarbnik STL
Maria Gołębiewska-Bijak