Działalność

Sprawozdanie Zarządu STL za rok 2014/2015

Sprawozdanie Zarządu STL za rok 2014/2015

W  okresie od  10 października 2014 do  5 października 2015 roku Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury przeprowadziło następujące działania:

 1. W listopadzie 2014 roku Rafał Lisowski wziął udział w VI Forum Praw Autorskich.
 2. Również w listopadzie 2014 roku Zarząd STL wystosował pismo do Ministerstwa Kultury w sprawie mechanizmów licencjonowania treści chronionych przez prawo autorskie i prawa pokrewne.
 3. W dniach 13-14 listopada 2014 r. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się konferencja naukowa “Literatura piękna i medycyna” zorganizowana przez I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, pod patronatem STL. Pokłosiem konferencji jest wydany również pod patronatem STL tom „Literatura piękna i medycyna” pod redakcją Macieja Ganczara i Piotra Wilczka.
 4. W lutym 2015 roku Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury skierowało pisma do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz do Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w sprawie uwzględnienia rozwiązań związanych z książką elektroniczną w aktualizacji listy urządzeń objętych tzw. opłatą od czystych nośników.
 5. W dniu 12 lutego 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie z przedstawicielami środowisk twórczych, którego celem była kontynuacja rozmów zainicjowanych przez Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej dotyczących poszukiwania rozwiązań związanych z zabezpieczeniem społecznym artystów. Z ramienia Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury udział wzięli Łukasz Witczak oraz Rafał Lisowski.
 6. W marcu 2015 roku Stowarzyszenie uruchomiło nową stronę wraz z newsletterem. Koncepcją strony zajęli się Dominika Cieśla-Szymańska i Rafał Lisowski, projektem graficznym i wykonaniem Michał Szota. Stronę prowadzą Katarzyna Sosnowska i Jakub Jedliński.
 7. Również w marcu uruchomiony został cykl nieformalnych warszawskich spotkań tłumaczy. Drugie spotkanie odbyło się w maju.
 8. W ramach gdańskiego festiwalu „Odnalezione w tłumaczeniu” w kwietniu 2015 roku Justyna Czechowska oraz Dominika Cieśla-Szymańska wzięły udział w panelu „Umowa modelowa – praktyki w Szwecji, Wielkiej Brytanii i w Polsce” zaś Adam Pluszka wziął udział w panelu „Tłumaczenia i tłumacze na rynku książki”. STL było partnerem Festiwalu, Justyna Czechowska współautorką festiwalowego programu. STL zorganizowało dla grupy ukraińskich studentów spotkanie z tłumaczem literatury polskiej Ostapem Slywynskim.
 9. W kwietniu 2015 roku Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury we współpracy z Press Clubem dołączyło się do programu grupowych ubezpieczeń zdrowotnych dla twórców i ich rodzin w firmie Medicover.
 10. W maju 2015 roku Dominika Cieśla-Szymańska i Rafał Lisowski wzięli udział w dyskusji panelowej „Jak zadbać o dobry przekład. Wydawcy i tłumacze razem w kierunku dobrych praktyk” zorganizowanej przez PIK i STL w ramach Warszawskich Targów Książki.
 11. W tym samym miesiącu Zarząd STL opublikował umowę modelową na stronie Stowarzyszenia. Jej opracowaniem zajmowali się Dominika Cieśla-Szymańska i Rafał Lisowski we współpracy z mecenas Joanną Hetman-Krajewską z kancelarii prawnej Patrimonium.
 12. Również w maju Łukasz Witczak poprowadził warsztaty przekładu literackiego dla studentów Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.
 13. W czerwcu 2015 roku Dominika Cieśla-Szymańska i Rafał Lisowski poprowadzili spotkania „Tłumacz na rynku książki” oraz „Warsztat tłumacza” w ramach II Studencko-Doktoranckiej Konferencji Przekładoznawczej „Tłumacz w roli głównej” zorganizowanej przez Koło Naukowe „Translate it” przy Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 14. Również w czerwcu Zarząd STL złożył trzy wnioski o nadanie członkom Stowarzyszenia Medali Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Wnioski zostały odrzucone.
 15. W lipcu 2015 roku na stronie STL opublikowane zostały wyniki ankiety w sprawie stawek i warunków umów przygotowanej przez Łukasza Witczaka i Rafała Lisowskiego.
 16. Także w lipcu podjęto decyzję o stworzeniu biblioteki porad prawnych, dostępnej tylko dla członków STL. Opracowaniem poradnika zajmują się Dominika Cieśla-Szymańska i Rafał Lisowski we współpracy z kancelarią Patrimonium.
 17. W sierpniu 2015 roku Dominika Cieśla-Szymańska opracowała tekst o sytuacji finansowej i socjalnej tłumacza dla Biblioteki Analiz.
 18. We wrześniu 2015 roku powstała koncepcja „białej listy wydawców”, ankiety dotyczącej współpracy z wydawcami oraz nagrody „Lew Hieronima” dla wydawcy przyjaznego tłumaczom. Pracami nad projektem zajmują się Katarzyna Okrasko, Dominika Cieśla-Szymańska oraz Rafał Lisowski.
 19. W roku sprawozdawczym Justyna Czechowska wspólnie z fundacją Kultura Liberalna przygotowała i poprowadziła dziewięć paneli w ramach serii spotkań Poddasze kultury. Piątek: literatura.
 20. Stowarzyszenie było partnerem i patronem akcji „Wiersze w metrze”.
 21. Od października do czerwca STL we współpracy z ambasadą szwedzką prowadzi warsztaty przekładu literackiego z języka szwedzkiego. Warsztaty prowadził Zbigniew Kruszyński.
 22. Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury jako główny organizator przygotowało we współpracy z EUNIC Warszawa oraz Instytutem Książki Międzynarodowy Dzień Tłumacza 2015.
 23. Stowarzyszenie objęło patronatem książkę Zofii Zaleskiej „Przejęzyczenie. Rozmowy o przekładzie”, opublikowaną nakładem wydawnictwa Czarne.
 24. Zarząd Stowarzyszenia złożył wniosek o przyjęcie do Baltic Centre for Writers and Translators.
 25. W roku 2015 Łukasz Witczak kontynuował interwencje związane z naruszeniem osobistych praw autorskich tłumaczy oraz zajmował się udzielaniem porad prawnych.
 26. Jakub Jedliński, Emilia Skowrońska, Katarzyna Okrasko, Rafał Lisowski oraz Łukasz Witczak zajmowali się opieką nad Forum Tłumaczy Literatury na Facebooku.
 27. W październiku Stowarzyszenie było partnerem i patronem Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania we Wrocławiu.

Sporządził
Dr Maciej Ganczar
Prezes Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury