Działalność

Kursy dla tłumaczy

W latach 2014-2019 STL we współpracy z Ambasadą Szwecji przy wsparciu Szwedzkiej Rady Kultury organizowały roczne kursy dla początkujących tłumaczy literatury szwedzkiej na język polski. Każdy z uczestników ośmioosobowej grupy pracował nad własnym projektem translatorskim, teksty przedstawiano wszystkim pozostałym kursantom i poddawano uważnej krytyce. Opiekunem i mentorem grupy był pisarz i tłumacz Zbigniew Kruszyński. Kurs obejmował osiem dwudziestogodzinnych comiesięcznych spotkań (piątek-niedziela) oraz wykłady doświadczonych tłumaczy, redaktorów, wydawców i ekspertów z dziedziny prawa autorskiego.

W roku akademickim 2017/2018 podobny kurs zorganizowano dla adeptów przekładu z języka fińskiego. Tym razem opiekunem grupy był uznany i nagradzany tłumacz literatury fińskiej Sebastian Musielak, a instytucją wspierającą przedsięwzięcie Fińska Fundacja Promocji Literatury FILI

Od wiosny 2019 roku wyższe seminarium dla tłumaczy literatury szwedzkiej połączone z dyskusjami o szwedzkim i polskim rynku książki prowadzi Justyna Czechowska. Aby dołączyć do grupy, należy napisać na adres justynacze[a]gmail.com.

Od 2018 roku STL we współpracy z Polskim Towarzystwem Wydawców Książek organizuje cykliczny kurs dla początkujących tłumaczy literatury anglojęzycznej Kuchnia tłumacza, czyli jak upichcić dobrą książkę. Kurs składa się z dziewięciu modułów i obejmuje takie zagadnienia, jak: techniki tłumaczeniowe, radzenie sobie z pułapkami oryginału, dostosowanie tekstu do polskich norm, zasady współpracy z wydawnictwami (umowa), współpraca z redaktorem, autoredakcja, wyzwania związane z tłumaczeniem fikcji literackiej oraz literatury naukowej i popularnonaukowej. Od semestru zimowego 2021 roku zajęcia  trwają cztery dni i obok zajęć teoretycznych obejmują 12 godzin praktycznej pracy nad przekładem.

Twórcami programu i wykładowcami są członkowie STL: Anna Dzierzgowska, Dorota Konowrocka-Sawa, Rafał LisowskiJakub Jedliński. Wiosną 2021 roku po raz pierwszy odbyła się wersja kursu dla tłumaczy literatury niemieckojęzycznej, którą poprowadzili: Emilia Skowrońska, Justyna SarnaRafał Lisowski. Wiosną 2022 roku odbędzie się wersja francuska, którą poprowadzą Paweł ŁapińskiRafał LisowskiJakub Jedliński.

Planowane są kolejne wersje językowe.